Pravila privatnosti

OPĆI UVJETI POSLOVANJA I KORIŠTENJA WEBSHOPA PLETIX d.o.o.

1. OPĆE ODREDBE

1.1. Tvrtka Pletix d.o.o. pruža online uslugu putem svoje Internet stranice na domeni Pletix.hr, na World Wide Web mreži Interneta. Usluga se sastoji od pružanja informacijskih usluga, upravljanja sadržajem te provođenja financijskih transakcija.
1.2. U okviru Pletix d.o.o. Internet stranice, Pletix d.o.o. daje uslugu trgovinskog zastupanja u pravnom poslu prodaje robe između korisnika Internet usluge Pletix d.o.o. i to Prodavatelja i Kupca, te organizira transport predmeta prodaje.

2. ODGOVORNOST PLETIX D.O.O. WEBSHOPA

2.1. Ove Opće uvjete poslovanja i korištenja kao i Izjavu o povjerljivosti Pletix d.o.o. webshopa korisnik prihvaća prilikom posebne registracije na Pletix d.o.o. webshopu elektronskim putem što je preduvjet sudjelovanja na Pletix d.o.o. webshopu. Tom prilikom svojevoljno ostavlja osobne podatke prema kojima će se Pletix d.o.o. odnositi sukladno Izjavi o povjerljivosti koja je objavljena na Internet stranici Pletix d.o.o. Pletix d.o.o. poziva korisnika da pročita ove Opće uvjete poslovanja Pletix d.o.o. webshopa te Izjavu o povjerljivosti jer će se ta pravila primjenjivati za korištenje usluga Pletix d.o.o. . webshopa kao i u slučaju eventualnog nesporazuma.
2.2. Korisnicima usluga koje pruža Pletix d.o.o. webshop smatraju se registrirani korisnici i kupci koji su izvršili narudžbu putem webshopa Pletix.hr.
2.3. Korisnik izričito prihvaća da Pletix d.o.o. ne može biti odgovoran za ponašanje korisnika usluga, kao i da rizik od moguće štete u cijelosti snose korisnici usluga, a u skladu sa pozitivnim propisima Republike Hrvatske.
2.4. Pletix d.o.o. nije odgovoran za eventualnu privremenu nedostupnost stranice PLETIX.hr ili bilo koje njegove platforme, niti za djelomični ili totalni prekid rada ili pogrešnog rada.
2.5. PLETIX.hr stranica može biti privremeno nedostupna ili dostupna u ograničenom opsegu, kao rezultat redovnog održavanja sustava u slučaju nadogradnje sustava te zbog problema više sile.
2.6. Pletix d.o.o. webshop zadržava pravo izmjene, ukidanja (privremeno ili trajno) bilo kojeg elementa, kao i usluga koje pruža, i sadržaja odnosno unosa, bez prethodnog odobrenja ili obavještenja, uz primjenu dobrih poslovnih običaja.
2.7. Pletix d.o.o. nije odgovoran za tehničke probleme koji mogu dovesti do kašnjenja i/ili pogrešne obrade elektroničkih podataka. Na sva pitanja koja nisu regulirana posebnim uvjetima korištenja Pletix d.o.o. webshop, primjenjuju se Opći uvjeti poslovanja, te pozitivno zakonodavstvo Republike Hrvatske, kao i drugi relevantni međunarodni propisi.
2.8. Pletix d.o.o. ne garantira za točnost, pouzdanost, kao ni za sam sadržaj postavljen od strane korisnika. Tekstovi, komentari, fotografije i drugi unosi koje korisnici ostavljaju u za to previđenim rubrikama, moraju biti točni i ispravni. Za točnost na taj način unošenih podataka, odgovaraju korisnici koji su ih unijeli. Točnost unosa podrazumijeva da dolaze iz nekog kompetentnog izvora i/ili osobnog iskustva korisnika. Za svaki pojedini unos isključivu odgovornost snosi korisnik koji je unio podatke.
2.9. Pletix d.o.o. Internet stranica prilikom svog funkcioniranja poštuje društvena pravila i zakone. Korisnik koji uoči problem, povredu, neprihvatljiv sadržaj i sl. dužan je izvijestiti Pletix d.o.o. na e-mail adresu webshop@pletix.hr.
2.10. Pletix d.o.o. webshop ne odgovara u slučaju da podaci, slike i drugi elementi Internet stranice povrijede ničija intelektualna ili autorska prava. Ako mislite da je neko vaše pravo povrijeđeno ili da je povrijeđeno pravo trećeg, obavijestite Pletix d.o.o. na e-mail adresu webshop@pletix.hr.
2.11. PLETIX D.O.O. webshop zadržava pravo poništiti nepotvrđene korisničke račune, ili račune koji su neaktivni dulje vremena kao i ukloniti oglase koji su prema kriterijima Pletix d.o.o. ili zakonskim kriterijima neprihvatljivi za objavu.
2.12. Odnosi na Pletix d.o.o. webshop odvijaju se između Prodavatelja i Kupca (registrirani korisnici Pletix.hr internet stranice Pletix d.o.o. webshopa) uz trgovinsko zastupanje Pletix d.o.o. putem Pletix d.o.o. internet stranice. Prodavatelj i Kupac mogu biti pravne i fizičke osobe. Izdavanje računa, odnosno sklapanje Ugovora o kupoprodaji robe obvezuje sukladno zakonu Prodavatelja te ne spada u obvezu trgovinskog zastupnika.
2.13. Ukoliko nastane odnos između Prodavatelja i Kupca koji je evidentiran na Pletix d.o.o. Internet stranici, Pletix d.o.o. s pozicije trgovinskog zastupnika ispunit će svoje obveze iz ugovora i ovih Općih uvjeta poslovanja.

2.14. Fotografije proizvoda su samo ilustrativne prirode, te ne moraju uvijek i u svim detaljima odgovarati stvarnim proizvodima. S obzirom na mogućnost individualnog podešavanja monitora, te razlike u percepciji boje od strane ljudskog oka i slično ne možemo jamčiti potpunu suglasnost boja naših proizvoda sa bojama kako ih korisnici vide na zaslonu svog monitora.

3. OVLAŠTENJA PLETIX D.O.O. WEBSHOPA

3.1. Pletix d.o.o. nije dužan provjeravati niti na bilo koji način kontrolirati ponašanje korisnika Pletix d.o.o. webshopa, ali može ako to procjeni potrebnim.
3.2. Zasnivanjem članstva, korisnici pristaju da se na njih, u skladu sa pravilima iz ovih Općih uvjeta poslovanja, primjene posljedice definirane u ovim Općim uvjetima poslovanja.
3.2.1. Pletix d.o.o. webshop zadržava pravo da izbriše ponude tekst, slike, ili bilo koji drugi materijal sa Pletix d.o.o. webshopa u bilo kom trenutku bez posebnog obrazloženja. Ovo se odnosi naročito, ali se ne ograničava, na ponude smještene u neodgovarajuću tržišnu kategoriju, ponude sa neuobičajeno niskim cijenama, ponude koje su očigledno neozbiljne, nepotpune ili se protive svrsi Pletix d.o.o. webshopa, na ponude kojima se vrši, ili se na bilo koji način povezane sa izvršenjem kaznenih djela ili slično.
3.2.2. Povodom brisanja, ni član, niti bilo koja treća osoba ne može ostvarivati bilo kakva prava ili postavljati zahtjeve prema Pletix d.o.o. zbog navedenog brisanja.
3.2.3. Pletix d.o.o. webshop također zadržava pravo da, bez prethodnog obavještavanja i bez obrazloženja preimenuje, podjeli, spoji, izbriše, ponovo uspostavi ili na bilo koji drugi način izmjeni ponuđenu kategoriju, kao i da se premjesti postojeću ponudu iz jedne u drugu relevantnu kategoriju.
3.2.4. Pletix d.o.o. sadržava pravo da obriše takve ponude bez prethodnog obavještenja.

4. DOSTAVA

4.1. Na Pletix d.o.o. webshopu dostavu od Prodavatelja do Kupca vrši dostavna služba koju je odabrao Pletix d.o.o. na cijelom teritoriju Hrvatske.
4.2. U trenutku kad je kupac finalizirao narudžbu na Pletix d.o.o. webshop prima obavijest i račun putem e-maila.
4.3. Proizvodi moraju biti adekvatno pakirani za prijevoz robe.
4.4. Pod adekvatnim pakiranjem pošiljke podrazumijeva se stavljanje sadržaja pošiljke u odgovarajuću ambalažu (omot, kutiju, kovčeg i sl.) zbog sprječavanja oštećenja ili umanjenja njenog sadržaja ili sadržaja drugih pošiljaka za vrijeme prijevoza.
4.5. Pakiranje mora odgovarati sadržaju i obliku pošiljke, veličini, masi i vrijednosti pošiljke te uvjetima i duljini relacije na koju se prenosi.

5. REKLAMACIJE

5.1. Sukladno članku 10. Zakona o zaštiti potrošača (NN br. 41/14.), kupac ima pravo na prigovor potrošača ili reklamaciju za proizvode kupljene putem webshopa PLETIX.hr u zakonskom roku Obrazac za prigovor/reklamaciju potrošača dostupan je OVDJE.

5.2. Prigovor ili reklamacija se može ostvariti popunjavanjem Obrasca dostupnog na linku gore i slanjem istog poštom na adresu Pletix d.o.o. , Kamanje 102, 47282 Kamanje ili putem elektroničke pošte slanjem e-maila s popunjenim obrascem na webshop@pletix.hr. Također, pravo na prigovor/reklamaciju može biti ostvareno i slanjem bilo kojeg drugog dokumenta u kojem se opisuje prigovor potrošača na adresu ili e-mail naveden u ovoj točki.

5.3. Reklamacija će se smatrati valjanom ako se pregledom proizvoda i, ukoliko je potrebno, dodatnim vještačenjem, utvrdi da odgovara uvjetima za reklamaciju sukladno Zakonu o obveznim odnosima i Zakonu o zaštiti potrošača.

5.4. Pletix d.o.o. se obvezuje u roku od 15 dana pisanim putem odgovoriti na prigovor, odnosno reklamaciju kupca.

5.5. Ukoliko se ustanovi da reklamacija nije pravovaljana, tj. ukoliko se prigovor potrošača odbije, kupac koji je uputio prigovor snosit će trošak ponovne dostave kupljenog proizvoda na kućnu adresu kupca.

5.6. Ukoliko se ustanovi da je reklamacija pravovaljana, Pletix d.o.o. se kupcu obavezuje zamijeniti proizvod za istovjetni bez nedostataka ili vratiti cjelokupan iznos za koji je proizvod kupljen.
 
6. POVRAT SREDSTAVA

6.1. Nakon preuzimanja robe kupac može u roku od 14 dana vratiti preuzetu robu prodavatelju pod slijedećim uvjetima:
6.1.1. Ako vraća nenošen, odnosno nekorišten proizvod u originalnoj ambalaži i s pričvršćenim originalnim etiketama, prodavatelj će mu vratiti čitavu uplaćenu kupoprodajnu cijenu za proizvod.
6.1.2. Proizvod koji je oštećen ili korišten nakon preuzimanja od strane kupca prodavatelj nema obvezu preuzeti u povratu, te nema obvezu povrata uplaćene kupoprodajne cijene.
6.1.3. Proizvod koji nema svu pripadajuću dokumentaciju koja je bila na proizvodu nakon preuzimanja od strane kupca, prodavatelj nema obvezu preuzeti u povratu, te nema obvezu povrata uplaćene kupoprodajne cijene.
6.2. Povrat novca možemo izvršiti tek nakon što nam roba bude vraćena, u roku od 14 dana od odobrenja povrata sredstava.
6.3. Da bi ostvario pravo na jednostrani raskid, potrošač mora trgovcu pisano dostaviti obavijest u kojoj navodi da raskida ugovor. Obavijest mora biti napisana na trajnom mediju i sadržavati podatke koji su niže naznačeni. a može biti dostavljena kao pismo poslano poštom ili elektronička pošta. Obrazac za raskid ugovora dostupan je za preuzimanje niže u nastavku ovog teksta.
6.4. Pravo na jednostrani raskid ugovora počinje teći od datuma isporuke, tj. datuma preuzimanja pošiljke.

ODGOVORNOST ZA MATERIJALNE NEDOSTATKE

Pletix d.o.o. odgovara za materijalne nedostatke proizvoda sukladno Zakonu o obveznim odnosima.
Pletix d.o.o. odgovara za materijalne nedostatke stvari koje je ona imala u trenutku prijelaza rizika na Kupca, bez obzira je li mu to bilo poznato. Pletix d.o.o. odgovara i za one materijalne nedostatke koji se pojave nakon prijelaza rizika na Kupca ako su posljedica uzroka koji je postojao prije toga. Predmnijeva se da je nedostatak koji se pojavio u roku od šest mjeseci od prijelaza rizika postojao u vrijeme prijelaza rizika, osim ako Pletix d.o.o. ne dokaže suprotno ili suprotno proizlazi iz naravi stvari ili naravi nedostatka. Pletix d.o.o. ne odgovara za neznatan materijalni nedostatak.

MATERIJALNI NEDOSTATAK POSTOJI:

– ako stvar nema potrebna svojstva za svoju redovitu uporabu ili za promet,
– ako stvar nema potrebna svojstva za posebnu uporabu za koju je Kupac nabavlja, a koja je bila poznata Pletix d.o.o. ili mu je morala biti poznata,
– ako stvar nema svojstva i odlike koje su izrijekom ili prešutno ugovorene, odnosno propisane,
– kad je Pletix d.o.o. predao stvar koja nije jednaka uzorku ili modelu, osim ako su uzorak ili model pokazani samo radi obavijesti,
– ako stvar nema svojstva koja inače postoje kod drugih stvari iste vrste i koja je Kupac mogao opravdano očekivati prema naravi stvari, posebno uzimajući u obzir javne izjave Pletix d.o.o. proizvođača i njihovih predstavnika o svojstvima stvari (reklame, označavanje stvari i dr.),
– Ako je Kupac na temelju izjava proizvođača ili njegova predstavnika očekivao postojanje određenih svojstava stvari, nedostatak se ne uzima u obzir ako Pletix d.o.o. nije znao niti morao znati za te izjave, ili su te izjave bile opovrgnute do trenutka sklapanja ugovora ili one nisu utjecale na odluku Kupca da sklopi ugovor.

Nedostatak na proizvodu, ako je to nužno, dokazuje se vještačenjem u za to ovlaštenim ustanovama ili uz pomoć ovlaštenog sudskog vještaka. Ako se nedostatak na proizvodu pojavi u roku od 6 mjeseci od dana kupnje, a trgovac smatra da nedostatak u tom trenutku nije postojao, troškove vještačenja snosi trgovac. Ako se nedostatak na proizvodu pojavi nakon 6 mjeseci od dana kupnje, ali ne kasnije od 24 mjeseca od dana kupnje, troškove vještačenja snosi trgovac ili kupac, ovisno o rezultatu vještačenja.

Pletix d.o.o. ne odgovara za nedostatke ako su u trenutku sklapanja ugovora bili poznati Kupcu ili mu nisu mogli ostati nepoznati. Pletix d.o.o. odgovara i za nedostatke koje je kupac mogao lako opaziti ako je izjavio da stvar nema nikakve nedostatke ili da stvar ima određena svojstva ili odlike.

OBAVIJEST O NAČINU PODNOŠENJA PRIGOVORA POTROŠAČA

Sukladno članku 10. Zakona o zaštiti potrošača (NN br. 41/14.) obavještavamo potrošače da nezadovoljstvo u odnosu na kupljeni proizvod ili pruženu uslugu mogu iskazati prigovorom u pisanoj formi u našim poslovnim prostorijama pri čemu ćemo Vam bez odgađanja pisano potvrditi primitak prigovora.

Prigovor također možete poslati:

a. putem pošte, na adresu: Pletix d.o.o. , Kamanje 102, 47282 Kamanje
b. putem elektroničke pošte, na e-mail adresu: webshop@pletix.hr

Odgovor na Vaš prigovor dat ćemo u pisanom obliku u roku od 15 dana od dana zaprimanja prigovora.
Prigovor mora sadržavati ime i prezime podnositelja prigovora, adresu za dostavu odgovora i datum podnošenja prigovora.

Obrazac za prigovor dostupan je ovdje ili niže u nastavku ovog teksta.
 
Politika privatnosti Pletix d.o.o.
Uvod
Iznimno nam je stalo do zaštite Vaših osobnih podataka. Vaše osobne podatke upotrijebit ćemo u skladu s namjenom za koju ste nam ih povjerili. Pletix d.o.o. osobne podatke prikuplja, obrađuje i upotrebljava isključivo uz vaše dopuštenje i sukladno zakonskim propisima.

Molimo Vas da pažljivo pročitate našu Politiku privatnosti kako biste shvatili naše postupke koji se tiču Vaših osobnih podataka, kao i Vaša prava koja proizlaze iz primjene Opće uredbe o zaštiti podataka.
Koristeći web stranicu Pletix d.o.o.
 
www.pletix.hr
 
ujedno prihvaćate našu Politiku privatnosti te našu politiku kolačića.
 
Osobni podaci
Prema Uredbi, osobni podaci su jedan ili skup podataka koji nedvosmisleno ukazuje na točno određenog pojedinca te utvrđuju ili omogućavaju utvrđivanje njegovog identiteta.
Pojedinac čiji se identitet može utvrditi osobnim podacima izravno ili neizravno naziva se „ispitanik“.
 
Prikupljanje podataka
Pletix d.o.o. prikuplja isključivo osobne podatke koje ste upisali svojom voljom, kroz dostupne web obrasce (forms) za poziv na primanje obavijesti (newslettera) ili putem kontakta sa zaposlenicima Pletixa d.o.o. ili njezinih ovlaštenika. Za uspostavljanje kontakta nužno je pismeno izražavanje Vaše volje.

Pletix ne odgovara za točnost podataka koje korisnik unese.
Neki osobni podaci o Vama ili Vašem poslu mogu biti skupljeni iz obrazaca i istraživanja koja popunite na našoj web stranici i detalja Vaše posjete našoj web stranici, uključujući i podatke koji mogu rezultirati Vašom identifikacijom, poput Internet Protokol (IP) adrese.
Neke podatke prikupljamo automatski – koristeći web kolačiće (cookies) o čemu možete više pročitati u odjeljku Cookies.
Pletix d.o.o. Vaše podatke ne prodaje niti ih dijeli, ali je moguće da se slučajno desi da informacije o Vama budu sadržane u podacima koje je Pletix d.o.o. pribavila od trećih strana u ime komunikacije sa klijentima.
Nakon opoziva suglasnosti za primanje reklamnih materijala, sudjelovanje u programu i dalje je moguće. Za opoziv molimo da nas kontaktirate na webshop@pletix.hr.

Obrada podataka
Prema Općoj uredbi o zaštiti podataka (GDPR) obrada je definirana kao svaki postupak ili skup postupaka koji se obavljaju na osobnim podacima ili na skupovima osobnih podataka, bilo automatiziranim bilo neautomatiziranim sredstvima kao što su prikupljanje, bilježenje, organizacija, strukturiranje, pohrana, prilagodba ili izmjena, pronalaženje, obavljanje uvida, uporaba, otkrivanje prijenosom, širenjem ili stavljanjem na raspolaganje na drugi način, usklađivanje ili kombiniranje, ograničavanje, brisanje ili uništavanje.

Svrha i uvid
Pletix d.o.o. prikuplja Vaše osobne podate od Vas kako bi stupila u kontakt sa Vama, razmjenjivala informacije, te Vam slala obavijesti i marketinške poruke za koje Pletix d.o.o. smatra da bi Vam mogle biti važne, zanimljive i korisne ili koje temeljem ugovora i zakona morate dobiti.
Ukoliko nam prilikom posjete našoj web stranici date odgovarajuću privolu, dozvolili ste Pletixu d.o.o.  da održava sa Vama promotivnu komunikaciju. Takva komunikacija se može odvijati sve dok Vi eventualno ne iskoristite pravo da u bilo kojem trenutku zahtjevom prekinete komunikaciju ili ukoliko Pletix d.o.o. odluči prestati sa praksom takve komunikacije.
Pletix d.o.o. u određenim situacijama nastupa u ime svojih klijenata kao izvršitelj obrade osobnih podataka, pri čemu će djelovati isključivo prema nalozima klijenta i osigurati da sva postupanja budu u potpunosti u skladu sa Općom uredbom o zaštiti osobnih podataka.
Pletix d.o.o. može, s vremena na vrijeme, koristiti te podatke da identificira svoje posjetitelje na web stranici kao i da takve podatke koristi u svrhu boljeg razumijevanja ponašanja posjetitelja na web stranici.

Web kolačići (Cookies)
Stranice Pletix d.o.o. koriste web kolačiće. To su mali dijelovi koda koje Vaš pretraživač automatski izvršava, a potrebni su za adekvatno prikazivanje sadržaja stranica na svim uređajima i bez njih korištenje stranica ne bi bilo moguće. Informacije koje se tako prikupljaju ne sadrže osobne podatke i služe boljem funkcioniranju stranica te poboljšanju vašeg korisničkog iskustva.

Brisanje web kolačića moguće je kroz postavke vašeg pretraživača te se za više informacija kako ih obrisati obratite proizvođaču pretraživača.

Kolačići postavljeni na ovoj internetskoj stranici

Funkcijski kolačići prve strane
Čuvaju stanje sesije posjetitelja na zahtjevima stranice. Npr. pamti vaše stanje košarice kupnje za vrijeme trajanja posjete stranici. Ovaj kolačić kreira naša internetska stranica i jedino se ona koristi njime. Kolačić se uklanja po zatvaranju internetskog preglednika. Ako korisnik odbije kolačić, upotreba košarice za kupnju može biti nefunkcionalna.

Analitički kolačići trećih strana
Analitički kolačići prikupljaju podatke o tome kako posjetitelji koriste stranicu kako bi treće strane mogle napraviti analizu s ciljem povećanja funkcionalnosti i stvaranja sadržaja koji će najbolje zadovoljiti potrebe korisnika za informacijama. Koristimo se uslugama Google Analyticsa.
_gat i _gid kolačići uklanjaju se po zatvaranju internetskog preglednika, dok kolačić _ga ostaje pohranjen na uređaju i ne briše, odnosno ne ističe automatski.
Ako želite onemogućiti da Vam navedeni servis sprema kolačić možete to učiniti prema uputama na sljedećoj internetskoj stranici: https://tools.google.com/dlpage/gaoptout 

Oglašivački kolačići trećih strana
Koristimo se uslugama trećih strana kako bismo objavili oglase koji se temelje na interesima korisnika koji su prethodno posjetili stranicu www.pletix.hr, a koji se utvrđuju temeljem njihovog internetskog pretraživanja. Ti kolačići prikupljaju demografske podatke i/ili podatke na stranicama koje su korisnici posjetili, proizvode koje su pogledali i konverzije koje su napravili kao rezultat oglašivačkih kampanja. Primjerice, ovi kolačići koriste se kako bi se:
-utvrdio broj korisnika koji su pregledali uslugu nakon klikanja na oglas
-prikazali oglasi koji su prilagođeni korisnikovom demografskom profilu ili se baziraju na njihovim specifičnim interesima, uključujući tu i oglase na drugim stranicama
-na drugim stranicama prikazali oglasi vezani uz usluge koje je korisnik pregledavao na stranici
-izbjeglo ponovno prikazivanje oglasa koje su korisnici već vidjeli
 
Koristimo sljedeće oglašivačke kolačiće:
 
Pružatelj usluge: Google Adwords

Pravila privatnosti možete pronaći na sljedećoj poveznici: https://www.google.com/intl/hr/policies/privacy/
Obrazac za pristanak možete pronaći na sljedećoj poveznici: https://adssettings.google.com/anonymous?hl=hr
 
Pružatelj usluge: Facebook (Facebook Pixel)

Pravila privatnosti možete pronaći na sljedećoj poveznici: https://www.facebook.com/privacy/explanation
Obrazac za pristanak možete pronaći na sljedećoj poveznici: https://www.facebook.com/ads/preferences/
 
Pravna osnova za obradu osobnih podataka
Pravnu osnovu za prikupljanje osobnih podataka mogu činiti:

Pravna osnova je u skladu sa odredbama Opće uredbe o zaštiti osobnih podataka (GDPR)

Legitimni interes Pletixa d.o.o.
Promoviranje svih usluga i proizvoda koje nudi Pletix d.o.o. na svojim web stranicama i općenito vrši se u svrhu napretka poslovanja i povećanja razine kvalitete usluga i proizvoda kao i radi uvećanog zadovoljstva korisnika.

Privola
Poduzimanjem svjesne radnje potrebne za davanje pozitivnog odgovora na pitanje Pletixa d.o.o. o dozvoli da prikuplja i Vaše osobne podatke prilikom posjeta web stranici Pletixa d.o.o. dali ste privolu za obradu Vaših osobnih podataka sa ranije navedenom svrhom.
Pletix d.o.o. će obradu po privoli provoditi vodeći računa o odredbama Opće uredbe o zaštiti podataka.
Vašu privolu možete povući u bilo kojem trenutku slanjem elektroničke poruke odgovarajućeg sadržaja na adresu webshop@pletix.hr ili slanjem dopisa na adresu koja je naznačena na kraju dokumenta.

Izjava o prosljeđivanju podataka
Pletix d.o.o. može u određenim prilikama proslijediti Vaše osobne podatke trećim stranama, ali isključivo radi poslova u vezi sa vlastitim djelovanjem te u smislu od Vas dobivene privole. U takvim slučajevima Pletix d.o.o. traži od treće strane da pristane da dobivene podatke procesuira isključivo na temelju naših uputa i potreba koje su u skladu sa Vašom privolom, ovom Politikom privatnosti te Općom uredbom o zaštiti podataka (GDPR).
Mi nećemo prosljeđivati niti prodavati informacije dobivene od Vas bez Vaše dozvole, ali je iznimno moguće da ipak otkrijemo Vaše osobne podatke, isključivo radi poštivanja odgovarajućih zakonskih odredbi ili pravno valjanih zahtjeva nadležnih državnih tijela.

Politika zadržavanja
Pletix d.o.o. će osobne podatke obrađivati tijekom trajanja svakog ugovora i službenog poslovnog odnosa, a nastaviti će čuvati osobne podatke samo u trajanju rokova zastare koji važe prema važećim zakonskim propisima u Republici Hrvatskoj.
Nakon isteka rokova zastare podaci iz ugovora i odnosa koji su prestali, biti će obrisani.
Pletix d.o.o. će obrisati osobne podatke osobe koja je povukla svoju privolu, osim ako je u međuvremenu nastao pravovaljani pravni razlog za zadržavanje podataka.
Pletix d.o.o. će obrisati bez odgode i sve Vaše osobne podatke koji nisu nužni za ostvarivanje legitimnog Interesa te kada taj interes prestane.

Čuvanje podataka
Pletix d.o.o. čuva podatke u skladu sa svim nužnim kriterijima predviđenim zakonskim propisima i Općom uredbom o zaštiti osobnih podataka, a podatke ne čuva izvan EU.

Veze prema ostalim internetskim stranicama
Ova politika privatnosti se odnosi na web stranicu Pletixa d.o.o.
www.pletix.hr
te sve pod-domene te stranice koje su dostupne u trenutku Vašeg posjeta.
Internet stranica Pletixa d.o.o. sadrži veze prema internet stranicama drugih subjekata na koje se ne odnosi ova Politika privatnosti.
Kada napuštate internet stranicu Pletixa d.o.o., preporučamo Vam da pročitate izjave o privatnosti na svakoj Internet stranici koja prikuplja osobne podatke jer za iste ne snosimo odgovornost.

Obavijest o promjenama
Bilo kakve promjene u vezi naše Politike privatnosti bit će objavljene na našoj Internet stranici te na drugim mjestima prema potrebi.

Vaša prava kao ispitanika
Mi osiguravamo uvjete kako biste vi odlučivali o obradi vaših osobnih podataka. Uz ranije navedeno pravo na povlačenje privole, omogućavamo Vam slijedeća prava:

1. Pravo na pristup. Imate pravo dobiti potvrdu o tome da li se Vaši osobni podaci obrađuju ili ne. Ukoliko se podaci obrađuju moramo Vam omogućiti pristup tim podacima.

S temelja Prava na pristup možete zatražiti slijedeće informacije:

identitet i pojedinosti o kontaktu osobe ili organizacije (Pletix d.o.o. ) koja je odredila kako i zašto obraditi vaše podatke.

Kontakt detalje službenika za zaštitu podataka, gdje je to primjenjivo.

Svrha obrade, kao i pravni temelj za obradu.

Ako se obrada temelji na legitimnim interesima članica Pletixa ili trećoj strani kao što je jedan od njegovih klijenata - informacije o tim interesima.

Kategorije osobnih podataka prikupljene, pohranjene i obrađene.

Primatelj (e) ili kategorije primatelja kojima se podaci otkrivaju / bit će otkriveni.

koliko će se vremena pohraniti podaci?

Pojedinosti o vašim pravima za ispravljanje, brisanje, ograničavanje ili suprotstavljanje takvoj obradi.

podatke o vašem pravu na povlačenje suglasnosti u bilo kojem trenutku.

Kako podnijeti žalbu nadzornom tijelu (regulator zaštite podataka).

Je li pružanje osobnih podataka zakonski ili ugovorni zahtjev ili zahtjev koji je neophodan za sklapanje ugovora, kao i jeste li dužni dati osobne podatke i moguće posljedice neuspjeha takvih podataka.

izvor osobnih podataka ako nije prikupljen izravno od vas.

Pojedinosti i informacije o automatiziranom odlučivanju, kao što su profiliranje i sve značajne informacije o logici koja je uključena, kao i značenje i očekivane posljedice takve obrade.

 

2. Pravo na ispravak. Imate pravo zatražiti ispravak netočnih osobnih podataka i pravo dodavanja osobnih podataka koji će popuniti bilo kakve nepotpune osobne podatke.

3. Pravo na zaborav. U određenim slučajevima, imate pravo zatražiti brisanje Vaših osobnih podataka.

4. Pravo na prijenos podataka. Imate pravo tražiti da podatke koje netko ima o Vama budu proslijeđeni nekom drugom subjektu

5. Pravo na ograničavanje obrade. Imate pravo u određenim slučajevima na traženje ograničenja obrade

6. Pravo na prigovor. Imate pravo na prigovor na određene vrste obrade i prikupljanja podataka, kao npr. na direktni marketing

7. Pravo na prigovor automatiziranoj obradi osobnih podataka i profiliranju

8. Pravo na pritužbu nadzornom tijelu. Ako smatrate da je obrada Vaših osobnih podataka u suprotnosti s Općom uredbom o zaštiti podataka, imate pravo podnijeti prigovor nadležnom nadzornom tijelu.

Za područje Republike Hrvatske nadzorno je tijelo Agencija za zaštitu osobnih podataka, sa sjedištem na adresi: Martićeva ulica 14, 10000 Zagreb, Hrvatska, web: http://azop.hr/, tel.: +385 1 4609 000.
 
Ispunjenje navedenih zahtjeva možete zahtijevati:

Radi zaštite Vas kao vlasnika osobnih podataka će biti potrebno da se kao podnositelj identificirate na odgovarajući način, koji će Pletixu d.o.o. biti dovoljno jamstvo da osobne podatke daje njihovom vlasniku.

Kontakt za potrebu izricanja prigovora, rješavanje nesporazuma i odgovore na pitanja
 
Kako biste poslali Vašu pritužbu ili prigovor te ukoliko želite riješiti neki nesporazum, nejasnoću ili nedoumicu u vezi vaših osobnih podataka koje obrađuje Pletix d.o.o. molimo Vas da to učinite koristeći naše sljedeće kontakte:

Pletix d.o.o.
Kamanje 102, 47282 Kamanje
Republika Hrvatska
e-mail: 
webshop@pletix.hr
 
Uvjeti dostave:
Naručenu robu dostavit ćemo na vašu adresu po izboru ekspresnom dostavom unutar 5 radnih dana od trenutka potvrde raspoloživosti naručenih artikala, osim ako dostavna služba nema propisan određeni raspored dostave koji se odnosi na vašu adresu. Trošak dostave na području Republike Hrvatske se ne naplaćuje ukoliko vaša narudžba prelazi ukupan iznos od 500,00 Kn. Za dostavu narudžbe manje od 500,00 kuna trošak se naplaćuje u iznosu od 35,00 kuna.
 
Uvjeti plaćanja:
Naručenu robu možete platiti pouzećem, općom uplatnicom (virmanom) ili karticom.


PLAĆANJE POUZEĆEM
Ako ste odabrali plaćanje pouzećem, nakon zaprimljene narudžbe te potvrde iste, pošiljku ćemo uputiti na vašu kontakt adresu, a prilikom preuzimanja pošiljke od dostavljača, dužni ste platiti otkupninu u vrijednosti naručenih artikala s uračunatim PDV-om + iznosom troškova dostave. Međunarodna dostava ne podržava plaćanje pouzećem.


PLAĆANJE OPĆOM UPLATNICOM ILI INTERNET BANKARSTVOM
Kupac je dužan obaviti uplatu općom uplatnicom ili internet bankarstvom u roku od 24 sata od trenutka narudžbe te ćemo istu otpremiti nakon što banka provede nalog. U poziv na broj potrebno je navesti broj narudžbe, a plaćanje se vrši na IBAN HR1024020061100551275 otvorenom u Erste banci.

PLAĆANJE VIRMANOM (TVRTKE)
Nakon obavljene narudžbe, a unutar 24h poslati ćemo vam ponudu putem email-a koji ste naznačili prilikom narudžbe. Naručenu robu plaćate po ponudi u roku od 24 sata, a po primitku uplate naručena roba biti će poslana na vašu adresu.
 

PLAĆANJE KREDITNIM KARTICAMA
Plaćanje kreditnim karticama moguće je jednokratno ili obročno (American express, Diners, Mastercard) za iznose iznad 500 kuna. 
Na stranici T-com Pay Waya odaberite vrstu kreditne kartice kojom plaćate i unesite tražene podatke. Kad potvrdite kupnju, vidjeti ćete potvrdu o svojoj narudžbi koja će biti poslana na vašu e-mail adresu. Koristimo se sustavom predautorizacije kreditnih kartica: dok ne ustvrdimo da je naručeni proizvod raspoloživ, transkacija neće biti provedena, ali će sredstva na Vašoj kartici biti "rezervirana", do potvrde ili otkazivanja transakcije. T-com Pay Way sustav poslat će vam potvrdu na e-mail o autorizaciji vaše kartice za navedeni iznos. Radi vaše zaštite Pay Way sustav ne dopušta nam naplatu većeg iznosa od autoriziranog niti uvid u broj vaše kreditne kartice.
SIGURNOST PLAĆANJA
Za autorizaciju i naplatu kreditnih kartica koristimo T-Com Pay Way. T-Com Pay Way primjenjuje najmodernije standarde u zaštiti vaših podataka – Secure Socket Layer (SSL) enkripciju.

ISO 8583 protokol osigurava da se razmjena osjetljivih podataka između T-Com interneta i autorizacijskih centara kartičnih kuća obavlja u privatnoj mreži koja je od neautoriziranog pristupa zaštićena dvostrukim slojem vatrozida. Kod MasterCarda i Visa kartica primjenjuje se 3D Secure program sigurne kupnje. Brojevi kreditnih kartica se ne pohranjuju i nisu dostupni neovlaštenim osobama.
 
Uvjeti korištenja:
Molimo Vas da pozorno pročitate uvjete korištenja prije korištenja PLETIX.hr internet stranice na bilo koji način.

Usluge internetske trgovine Pletix d.o.o. mogu se koristiti sedam dana tjedno, 24 sata na dan.

Kupac možete postati ukoliko ste punoljetna osoba, starija od 18 godina, i ukoliko prihvaćate naše ovdje navedene uvjete korištenja, opće uvjete poslovanja i uvjete kupnje koji su dostupni neposredno prije završetka kupnje.

Kupac je svaka osoba koja elektronički naruči proizvod.

Kupac je svaka pravna ili fizička osoba koja naruči proizvod/e prihvaćanjem ponude koja mu se izdaje u elektroničkom ili pisanom obliku, te izvrši plaćanje u punom iznosu koji se od njega traži u ponudi.

Kupac nije osoba koja samo zatraži informativnu ponudu putem Pletix.hr internet stranice.

Cijene prikazane u Internet trgovini su maloprodajne cijene i izražene su u hrvatskoj valuti, u kunama.

Proces kupnje potrebno je završiti do kraja.

Narudžbom proizvoda putem Internet trgovine Pletix d.o.o. prihvaćate uvjete kupnje koji su navedeni na Internet trgovini.

Tvrtka Pletix d.o.o. obvezuje se poslovati u skladu sa zakonima Republike Hrvatske.

Pletix d.o.o. zadržava pravo ne izvršiti naplatu i dostavu proizvoda kupcu ako je kreditna/debitna kartica neispravna ili se ne može autorizirati.

Pletix d.o.o. zadržava pravo ne izvršiti naplatu i dostavu proizvoda kupcu ako postoji sumnja u prijevaru ako pri tome elektroničkom poštom ili telefonskim pozivom obavijesti kupca.

Pletix d.o.o. zadržava pravo ne izvršiti naplatu i dostavu proizvoda kupcu ako nije moguće kontaktirati kupca.

Pletix d.o.o. zadržava pravo ne izvršiti naplatu i dostavu proizvoda kupcu ako je adresa nepostojeća ili se iz danih podataka ne može dostaviti proizvod na tu adresu.

Pletix d.o.o. ne odgovara za eventualnu štetu prouzročenu nerealiziranjem narudžbe.

Ukoliko se pojavi nemogućnost isporuke odabranog proizvoda od strane Pletix d.o.o. zbog toga što proizvod trenutno nemamo na zalihi ili ga više ne možemo naručiti od dobavljača, dužni smo kupca obavijestiti pismenim putem te kupac tada može odlučiti:

– želi li otkazati narudžbu i u tom slučaju naplata niti dostava neće biti realizirana;
– prihvatiti novi rok isporuke, ukoliko proizvod možemo naručiti od dobavljača i tada moramo kupca obavijestiti o očekivanom roku isporuke;
– ukoliko ne možemo identičan proizvod naručiti od dobavljača po identičnim uvjetima, tada možemo kupcu ponuditi zamjenski proizvod sličnih karakteristika, po tada važećoj cijeni za taj proizvod.

Službeni jezik komunikacije na Pletix.hr je hrvatski književni jezik.

CIJENE

Cijene su izražene u kunama (HRK), sadrže PDV.

Cijena robe utvrđena je za svaki proizvod pojedinačno. Proces upisivanja cijene na stranicu za svaki proizvod podložan je kontroli u više razina, no bez obzira na to postoji mogućnost nastanka greške jer je u pitanju ljudski faktor, a po prirodi stvari ne može se raditi o automatskom unosu.

Takve situacije su izvanredne i za njih se Pletix d.o.o. unaprijed ispričava svojim kupcima jer će ih biti prisiljen obavijestiti o nastaloj situaciji, pogrešnoj cijeni za određeni proizvod te nemogućnosti isporuke po konkretnoj narudžbi kupca.

AKCIJSKA PRODAJA

Tvrtka Pletix d.o.o. će periodično, po svojoj odluci stavljati određene proizvode na akcijsku prodaju.

Ti proizvodi će biti dostupni pod istim uvjetima svim kupcima ili će biti dostupni kupcima određene, točno specificirane skupine. Uvjeti akcijske prodaje bit će detaljno opisani, posebice trajanje akcijske prodaje, ograničenje količina robe, visina popusta i sl.

Nakon proteka roka akcijske prodaje, tvrtka Pletix d.o.o. neće primati nove narudžbe po uvjetima koji se odnose na akcijsku prodaju kojoj je istekao rok.

Zbog velikog broja narudžbi koje se istovremeno predaju na Pletix d.o.o. webshop trgovini može se dogoditi da informacija o raspoloživosti proizvoda ne bude istovjetna sa stanjem na skladištu Pletix d.o.o. .. Takva situacija je izvanredna i ne traje dugo.

Tvrtka Pletix d.o.o. će poduzeti sve potrebne mjere i angažirati sve moguće resurse kako bi u primjerenom roku izvršio isporuku naručenog proizvoda. U slučaju da Pletix d.o.o. nema na raspolaganju naručeni proizvod, o tome će vas mailom (koji ste naveli kao kontakt e-mail) obavijestiti i ponuditi vam mogućnost kupnje bilo kojeg drugog proizvoda s Pletix d.o.o. webshop trgovine koji je raspoloživ za isporuku i koji je po svojim karakteristikama najbliži proizvodu koji nije moguće isporučiti. Tvrtka Pletix d.o.o. otklanja odgovornost za posljedice opisane situacije.

Vaša narudžba se smatra potvrđenom i valjanom tek kada je kreiran račun.
 
Zamjene:
U slučaju da ste iz bilo kojeg razloga nezadovoljni proizvodom, isti možete zamijeniti za bilo koji drugi proizvod ili vratiti u zamjenu za novac unutar 14 dana od primitka.
Za ostvarivanje ovog prava, potrebno je neoštećeni proizvod poslati u originalnom pakiranju sa svom opremom i dokumentacijom s kojim je proizvod bio originalno isporučen, te računom ili drugim dokumentom kojim se dokazuje da je proizvod kupljen od tvrtke Pletix d.o.o.
Zahtjev za zamjenu možete predati putem e-maila webshop@pletix.hr, u kojem trebate navesti broj narudžbe, šifru ili opis artikla koji želite mijenjati i podatke o artiklu (šifru ili opis) za koji želite zamijeniti ranije naručeni proizvod.

Prva zamjena je besplatna.
Prilikom prve zamjene, mi naručujemo dostavnu službu na Vašu adresu, a na naš trošak. Za svaku sljedeću zamjenu iste narudžbe ili artikla troškove dostave snosi sami pošiljatelj, odnosno kupac.
 
U slučaju da je pošiljka oštećena u transportu, takva su oštećenja vidljiva pri preuzimanju pošiljke te Vas u tom slučaju molimo da pošiljku ne preuzimate nego da nas kontaktirate, kako bismo u što kraćem roku provjerili stanje pošiljke i po potrebi poslali novu.
 
Raskid ugovora:
Sukladno Zakonu o zaštiti potrošača ovlašteni ste jednostrano raskinuti ugovor o kupnji proizvoda s tvrtkom Pletix d.o.o. ne navodeći razloge za to u roku od 14 dana od datuma isporuke proizvoda, odnosno isporuke zadnjeg proizvoda iz narudžbe.

Standardni informacijski obrazac za jednostrani raskid ugovora pronađite  niže u nastavku ovog teksta ili ovdje na linku.

Povrat se može ostvariti popunjavanjem Obrasca dostupnog na linku gore te slanjem istoga putem elektroničke pošte na mail adresu webshop@pletix.hr.
Povrat se vrši tako da Vam, nakon zaprimljenog e-maila, naša služba za korisnike šalje podatke na koju adresu treba poslati paket te kada paket stigne na naše prodajno mjesto vršimo povrat sredstava.
 
Troškove povrata snosi sam pošiljatelj odnosno kupac.

Povrat novca bit će izvršen na isti način na koji ste vi izvršili uplatu osim u slučaju plaćanja pouzećem, kada će novac biti vraćen na bankovni račun koji vi navedete kao račun za povrat sredstava.

Za ostvarivanje ovog prava, potrebno je neoštećeni proizvod poslati u originalnom pakiranju sa svom opremom i dokumentacijom s kojim je proizvod bio originalno isporučen, te računom ili drugim dokumentom kojim dokazujete da je proizvod kupljen od tvrtke Pletix d.o.o.
 
Za robu preuzetu na odabranom prodajnom mjestu, povrati se mogu vršiti na željeno prodajno mjesto.

Za ostvarivanje ovog prava, potrebno je poslati zahtjev putem elektroničke pošte na mail adresu webshop@pletix.hr te neoštećeni proizvod donijeti na željeno prodajno mjesto sa svom opremom i dokumentacijom s kojom je proizvod bio originalno isporučen, te računom ili drugim dokumentom kojim dokazujete da je proizvod kupljen od tvrtke Pletix d.o.o.
Za vraćeni artikl ćete na prodajnom mjestu dobiti potvrdu.
 
Prilikom povrata artikla na prodajno mjesto, povrat sredstava nije moguće ostvariti na prodajnom mjestu, već se povrat vrši isključivo putem web shopa, odnosno na račun koji ste naveli na zahtjevu ili na kreditnu karticu kojom je kupnja izvršena.
 
U slučaju raskida ugovora svaka je strana dužna vratiti drugoj ono što je primila na temelju ugovora, u skladu s odredbama Zakona o zaštiti potrošača. Povrat plaćenog novca izvršit ćemo vam nakon što nam roba bude vraćena. Povrat robe nam morate izvršiti bez odgađanja, a najkasnije u roku 14 dana od dana kada ste nam izjavili jednostrani raskid ugovora.

Posebno napominjemo da ste odgovorni za svako umanjenje vrijednosti robe koje je rezultat rukovanja robom, osim onog koje je bilo potrebno za utvrđivanje prirode, obilježja i funkcionalnosti robe. Prihvaćanjem ovih općih uvjeta, prihvatili ste i odredbe spomenutog pravilnika.
 
Prigovor potrošača -reklamacije
Kupac ima pravo na prigovor ili reklamaciju za proizvode kupljene putem web shopa Pletix.hr u zakonskom roku prema Zakonu o zaštiti potrošača. Obrazac za prigovor/reklamaciju potrošača dostupan je niže u nastavku ovog teksta.

Prigovor ili reklamacija se može ostvariti popunjavanjem Obrasca dostupnog niže ili ovdje na linku- reklamacije te slanjem istoga putem elektroničke pošte na mail adresu webshop@pletix.hr.
Povrat se vrši tako da, nakon zaprimljenog e-maila, naša služba za korisnike šalje podatke na koju adresu treba poslati paket te kada paket stigne na naše prodajno mjesto vršimo povrat sredstava.
Troškove dostave reklamiranog proizvoda snosi Pletix d.o.o.
Reklamacija će se smatrati valjanom ako se pregledom proizvoda i, ukoliko je potrebno, dodatnim vještačenjem, utvrdi da odgovara uvjetima za reklamaciju sukladno Zakonu o obveznim odnosima i Zakonu o zaštiti potrošača.

Pletix d.o.o. se obvezuje u roku od 15 dana pisanim putem odgovoriti na prigovor, odnosno reklamaciju kupca.

Ukoliko se ustanovi da reklamacija nije pravovaljana, tj. ukoliko se prigovor potrošača odbije, kupac koji je uputio prigovor snosit će trošak ponovne dostave kupljenog proizvoda na kućnu adresu kupca.

Ukoliko se ustanovi da je reklamacija pravovaljana, Pletix d.o.o. se kupcu obavezuje zamijeniti proizvod za istovjetni bez nedostataka ili vratiti cjelokupan iznos za koji je proizvod kupljen.

OBRAZAC O JEDNOSTRANOM RASKIDU UGOVORA
 
Kontakt tvrtke
Naziv : Pletix d.o.o.
Sjedište : Kamanje 102, 47282 Kamanje
Broj telefona: 047/ 758-856
E-mail adresa: webshop@pletix.hr
 
Kontakt potrošača
Ime ­­­­­­­­­­­­­­­____________________
Prezime _________________________________
Adresa _______________________________________________________
Broj telefona _________________________
e-mail _____________________
 
Ja, __________________________________ ovime izjavljujem da jednostrano raskidam Ugovor o prodaji sljedeće robe _______________________, naručene dana ___________________, primljene dana ________________. Broj narudžbe je______________ .
 
Datum_____________________________
Pletix d.o.o.
Sjedište: Kamanje 102, 47282 Kamanje
Tel: 047/ 758-856
e-mail: webshop@pletix.hr
 
 
IME I PREZIME POTROŠAČA ____________________________
ADRESA (ULICA I KUĆNI BROJ) __________________________
POŠTANSKI BROJ I MJESTO _____________________________
TEL/MOB/E-MAIL ____________________________________
U____________ DANA____________

 

     PISANI PRIGOVOR TRGOVCU/PRUŽATELJU USLUGE        
 
Sukladno članku 10., stavku 1. Zakona o zaštiti potrošača upućujem vam pisani prigovor koji se odnosi na proizvod/uslugu _______________________________________________________ kupljen   dana ____________.           
Na navedeni proizvod/uslugu imam sljedeći prigovor: ____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________Slijedom navedenog, molim Vas da izvršite popravak proizvoda/usluge. Ukoliko isti niste u mogućnosti popraviti, molim Vas da mi predate ispravan proizvod, odnosno izvršite povrat plaćene cijene. Na ovaj pisani prigovor dužni ste odgovoriti u roku od 15 dana od zaprimanja prigovora.  
S poštovanjem
                                                                                                            Potpis potrošača

Lightbox by Lokesh Dhakar